Vistara to double frequencies on European routes to Delhi